" YAMAHA "

โดยความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ฯ กับ ร้านชื่นใจ (ผ่อน 60 เดือน)

 

 

รหัส รายละเอียด ราคาคันละ

ค่าจดทะเบียน และ พรบ.

ราคารวม

ส่งเดือนละ

ขาวเขียว/แดงเทา/เทาฟ้า 48,300 900 49,200 990
ขาว/ดำ/ฟ้า 50,300 900 51,200 1,030
ดำ 47,800 900 48,700 980
เทาดำขาว/ขาวเขียว/ดำ 45,800 900 46,700 940
เขียว/ฟ้า 51,500 900 52,400 1,050
เทา/ดำ 52,000 900 52,900 1,060
แดง/น้ำเงิน 52,000 900 52,900 1,060
ขาวแดง/ดำ/แดงดำ/น้ำตาลดำ 42,800 900 43,700 880
แดงดำ/ดำแดง/น้ำเงิน/เทาดำ 44,300 900 45,200 910
ดำเทา/ขาวเทา/แดงเทา/น้ำตาลเทา 79,000 1,000 80,000 1,610
ดำ/ขาว 47,800 900 48,700 980
ล้อแม็คมือดิสเบรค 61,800 1,000 62,800 1,260
น้ำเงินเทา/ขาวแดง/เทา 85,800 1,000 86,800 1,740
Movistar น้ำเงิน 87,800 1,000 88,800 1,780
ล้อแม็ค ดิสเบรค 89,300 1,000 90,300 1,810
ดรัม-แดง/น้ำเงิน 36,800 900 37,700 760
ดิส -แดงเทา/น้ำเงินเทา/ขาวเทา/ ดำแดง 39,500 900 40,400 810
ดิส+มือ-แดงเทา/น้ำเงินเทา/ ขาวเทา/ดำแดง 41,500 900 42,400 850
ดิส+มือ+แม็ค ดำแดง/แดง 43,500 900 44,400 890
ทุกสีที่มี 95,000 900 95,900 1,930
ATV-ดำ/แดง/เขียว/น้ำเงิน 38,500 - 38,500 780
ATV-ดำ/แดง/พราง 61,000 - 61,000 1,230
คลัชมือ 42,500 900 43,400 870
ดำ/ขาว/เหลือง 58,500 1,000 59,500 1,200
ดิสเบรก สตาร์ทมือ 66,900 1,000 67,900 1,360
ขาว/แดง/ดำ ล้อทอง 53,900 900 54,800 1,100
ดำด้าน/เทา/น้ำตาล 64,900 1,000 65,900 1,320
ดำ/เขียว/เทา/แดง 61,900 1,000 62,900 1,260
แดง/ขาว/เหลือง 61,900 1,000 62,900 1,260
แดง/ขาว/เหลือง 63,900 1,000 64,900 1,300
ดำด้าน/เขียวด้าน 64,900 1,000 65,900 1,330
แดง/ขาว/เหลือง/ดำเงา 63,900 1,000 64,900 1,300
ดำ/ขาว 114,000 1,600 115,600 2,320
ดำด้าน 115,000 1,600 116,600 2,340
ดำ/ขาว/เหลือง 87,000 1,600 88,600 1,780

ดำเงา/เทาด้าน/น้ำตาล/แดง/เหลือง

54,900 900 55,800 1,120

    

 

 
 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด
191 หมู่ 9 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัทพ์/โทรสาร 0-5540-9902 E-mail:uttpol.coop@gmail.com


Copyright © 2015 All Right Reserved