คณะกรรมการ

 
 
 
พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์
ประธานกรรมการ
 
 
พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ พ.ต.อ.กวี พิมพ์ปรีชา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 
 
พ.ต.อ.เด่น ทองศรีจันทร์ พ.ต.ท.บันดาล  บัวแดง   พ.ต.ท.กุล  ปานานนท์    
กรรมการ กรรมการ  
     
พ.ต.ท.สุระพงษ์ จันทรสอน พ.ต.ท.หญิง พรสวรรค์ เกลียวทอง ร.ต.อ.ทรงเดช เฮียงก่อ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
     
ร.ต.ท.ชนาธิป เบ้าพิมพา ร.ต.ต.ศุภวิชญ์ ทายา ร.ต.ต.นิพนธ์ บางเลี่ยม 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
     
     
   
  ด.ต.บุญเลิศ ทายา  
  กรรมการ