กรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ

 
 
พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
     
พ.ต.อ.นิรันดร์ โรหิตาคนี พ.ต.อ.รัฐศรัณย์ เกตุสิงห์สร้อย พ.ต.อ.อนุพันธ์ สุสม
ผกก.สภ.ลับแล ผกก.สภ.ทองแสนขัน ผกก.สภ.ท่าปลา
     
พ.ต.อ.พิเชฐพงศ์ ธนาบูรณศักดิ์ พ.ต.อ.ศรายุทธ แผลงปัญญา พ.ต.อ.ชูศักดิ์ แสงอุทัย
ผกก.สภ.ด่านแม่คำมัน ผกก.สภ.ฟากท่า ผกก.สภ.บ้านโคก
     
พ.ต.ท.จีระพงศ์ ชมภูอินทร์ พ.ต.ท.บันดาล บัวแดง พ.ต.ท.นรพนธ์ อุสาใจ
สวญ.สภ.นาอิน สวญ.สภ.เด่นเหล็ก นักวิทยาศาสตร์ (สบ3)
    พฐ.จว.อุตรดิตถ์
     
 
พ.ต.ท.สมจิตร จันทร์น้ำท่วม พ.ต.ท.นครา รุ่งวรรณ  
สว.สภ.พญาแมน สว.สภ.น้ำหมัน