กรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ

 

 

 
พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
     
พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภูวดล พ.ต.อ.ทัพพ์เศรษฐ์ เขื่อนแก้ว พ.ต.อ.อนุพันธ์ สุสม
ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ผกก.สภ.ลับแล ผกก.สภ.ท่าปลา
     
พ.ต.อ.ธรธวัช แสงอุดมโชติ พ.ต.อ.ศรายุทธ แผลงปัญญา พ.ต.อ.ชูศักดิ์ แสงอุทัย
ผกก.สภ.น้ำปาด ผกก.สภ.ฟากท่า ผกก.สภ.บ้านโคก
     
พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร พ.ต.อ.ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์ พ.ต.อ.พิเชฐพงศ์ ธนาบูรณศักดิ์
ผกก.สภ.ทองแสนขัน ผกก.สภ.วังกะพี้ ผกก.สภ.ด่านแม่คำมัน
     
พ.ต.ท.เกรียงเดช ชัยบรรณ์ พ.ต.ท.นรพนธ์ อุสาใจ พ.ต.ท.ศิริพงษ์ สิทธิเลิศ
สวญ.สภ.นาอิน นักวิทยาศาสตร์ (สบ3) สว.สภ.พญาแมน
  พฐ.จว.อุตรดิตถ์  
     
   
  พ.ต.่ต.วีรพงศ์ กลบาง  
  สว.สภ.น้ำหมัน