กรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ

 

 

 
     
     
     
พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ พ.ต.อ.ภีมภณ ม่วงศรี พ.ต.อ.สาโรจน์ พิมพ์คุณากร
ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ผกก.สภ.ลับแล ผกก.สภ.ท่าปลา
     
พ.ต.อ.พิเชฐพงศ์ ธนาบูรณศักดิ์ พ.ต.อ.ธเนศร์ กาญจนพังคะ พ.ต.อ.วสันต์ ศิริกาญโกมล
ผกก.สภ.น้ำปาด ผกก.สภ.ฟากท่า ผกก.สภ.บ้านโคก
     
พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร พ.ต.อ.ฐานุพงศ์ แสงซื่อ พ.ต.อ.พีระเพชร อุบลจิตต์
ผกก.สภ.ทองแสนขัน ผกก.สภ.วังกะพี้ ผกก.สภ.ด่านแม่คำมัน
     
พ.ต.อ.สมศักดิ์ อู่ตุ้ม
พ.ต.ท.ยงยุทธ แสงศรี
พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เขียวไทร
ผกก.สภ.พิชัย สวญ.สภ.เด่นเหล็ก สวญ.สภ.นาอิน
     
พ.ต.ท.นรพนธ์ อุสาใจ พ.ต.ท.ศิริพงษ์ สิทธิเลิศ พ.ต.ท.สุธี อ่ำอุ่น
นักวิทยาศาสตร์ (สบ3) สว.สภ.พญาแมน สว.สภ.น้ำหมัน
รรท.หน.พฐ.จว.อุตรดิตถ์