กรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ

 
 
พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
     
พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์ พ.ต.อ.นิรันดร์ โรหิตาคนี พ.ต.อ.อนุพันธ์ สุสม
รอง ผบก.ฯ รรท.ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ผกก.สภ.ลับแล ผกก.สภ.ท่าปลา
     
พ.ต.อ.ธรธวัช แสงอุดมโชติ พ.ต.อ.ศรายุทธ แผลงปัญญา พ.ต.อ.ชูศักดิ์ แสงอุทัย
ผกก.สภ.น้ำปาด ผกก.สภ.ฟากท่า ผกก.สภ.บ้านโคก
     
พ.ต.อ.รัฐศรัณย์ เกตุสิงห์สร้อย พ.ต.อ.สมศักดิ์ อู่ตุ้ม พ.ต.อ.พิเชฐพงศ์ ธนาบูรณศักดิ์
ผกก.สภ.ทองแสนขัน ผกก.สภ.วังกะพี้ ผกก.สภ.ด่านแม่คำมัน
     
พ.ต.ท.จีระพงศ์ ชมภูอินทร์ พ.ต.ท.นรพนธ์ อุสาใจ พ.ต.ท.สมจิตร จันทร์น้ำท่วม
สวญ.สภ.นาอิน นักวิทยาศาสตร์ (สบ3) สว.สภ.พญาแมน
  พฐ.จว.อุตรดิตถ์  
     
   
  พ.ต.ท.นครา รุ่งวรรณ  
  สว.สภ.น้ำหมัน